The feel Good Way

Fordi ”VI KAN!”

23. juli 2012 / The Feel Good Way

– og bare slet ikke kan lade være!

lyngaa_blog

The Feel Good Way: bevægelse og dans i ét for alle – med fokus på resourser og glæde frem for begrænsninger – come on let’s dance!

At bruge sin krop og bevæge sig til funky musik er for alle!! – The Feel Good Way er dans, bevægelse, workout, kampsport og fitness i ét, der giver plads til og sætter spot på det, vi kan med vores krop og fjerner fokus fra det vi ikke kan.

Netop derfor rummer denne danse-bevægelses-form, plads til at favne og bevæge alle uanset, alder, størrelse – høj og lav – tyk eller tynd , funktionsnedsættelse eller ej.

Ingen føler sig forkerte eller udenfor i The Feel Good Way. The Feel Goood Way kan få alle med, fordi det i sin form er enkelt.

Der er ikke krav om lige rækker, hvor man skeler nervøst til sidemanden. Trin og bevægelser kan læres og gøres af alle. Fokus er på bevægelsesglæden og det vi har til fælles, frem for perfektionen og den enkeltes præstation.

Men The Feel Good Way er heller ikke tilpasset så det afviger eller bliver aparte. The Feel Good Way tager bare fat i, hvad der alment røre mennesker, og giver fællesskabfølelse i tillæg til den enkeltes egen trivsel og glæde ved ”dansen”.

The Feel Good Way falder i god tråd med, hvad der ellers er tidstypisk og alment populære bevægelsesformer i samfundet og ALLE kan være med på kryds og tværs. Derfor virker The Feel Good Way ligeledes inkluderende og underbygger samtidens strømninger om ligeværd, lige muligheder og medborgerskab.

Her åbnes verden! Musikken er ung, upbeat og funky nye toner med en verden af oprindelser, levende glæde og smittende toner, der sætter gang i lysten til at danse og røre sig, og alle kan – man kan slet ikke lade vær!

På STU Lyngå har vi netop taget det første Feel Good Way skridt.  En fantastisk time med elever og personale. Alle blev trukket med ind i dansens verden. Kroppen måtte lade sig føre, sat i bevægelse af inspirerende instruktion og  tidens hotte rytmer. Både de STU studerende på Lyngåskolen, og personale blev ligeværdigt ført afsted med musikken og fantastisk energiske Laila hvis drive og engagement smittede alle med danse lyst og begejstring.

Det var en time med megen energi og glæde. Alle var med og fik sig rørt og sveden sprang fra panden. Selv de, som ellers kan være forbeholdne med at bevæge sig, både elever og personale, kom med. Energien og glæden kunne løfte taget ;)

Eleverne udtrykte stor stor begejstring, og ønskede straks at det kunne gentages. Elevråd og klasseråd har bedt om, at vi får flere timer og et hold på STU Lyngå.

”The Feel Good Way er bare det bedste, næsten ligesom at feste” -STU elev 18 år

Som personale var det fantastisk at være sammen med eleverne og opleve deres glæde,  engagement og mod. Vi blevet alle både fysisk og psykisk bevæget og rørt!

Bagefter var humøret højt og alle var enige om, at dette var et fantastisk boost til alle og vi vil prøve det igen.  Vi ser også det fantastiske potentiale, der er i denne måde at bevæge sig på. Derfor vil vi lave et hold for alle de elever som har lyst til at danse og bevæge sig.

Vi vil danse The Feel Good Way!!!!

De Bedste Hilsner

Benedicte og Jytte, socialpædagoger