The feel Good Way

100 gode grunde

21. maj 2013 / The Feel Good Way

100godegrundetiltfgw

100 Grunde til at The Feel Good Way virker

100 gode grunde til at The Feel Good Way kan bruges og skabe gavn og glæde for mennesker med udviklingsmæssige, intellektuelle og fysiske handicaps, for instruktørerne og for de forskellige institutioner:

 1. Alle er en succes lige fra starten
 2. Forbedre motorik og funktionelle færdigheder
 3. Giver et bedre arbejdsmiljø
 4. Giver mere ro hos beboerne
 5. Giver glæde
 6. Giver begejstring
 7. Virker!
 8. Er katalysator for mere motion og bevægelse
 9. Er katalysator for mere fællesskab
 10. Er aggrationsnedsættende
 11. Bygger fællesskab på tværs af handicaps
 12. Et af de eneste tilbud som er lavet specielt til denne målgruppe
 13. Kan gøres overalt
 14. Er nemt og lige til
 15. Kan rumme alle på tværs af handicaps
 16. Har den bedste instruktør workshop
 17. Gør dig til en bedre instruktør
 18. Får dig til at tro på dig selv som instruktør
 19. Sætter dig selv og din bevægelse frie
 20. Er inspirende
 21. Giver overskud
 22. Kræver ingen undervisningsforudsætninger
 23. Giver dig en uddannelse, hvor du er klar til at undervise med det samme
 24. Arbejder internationalt
 25. Er kreativ og skabende
 26. Er undervist af instruktører med dynamisk og positiv DNA
 27. Giver selvtillid
 28. Viser bevægelsesfremgang
 29. Er sjovt
 30. Giver energi
 31. Frigiver ressourcer
 32. Arbejder for et bedre bevægelsesmiljø for handicappede
 33. Bryder med konventionen for den ”normale” motion og bevægelse for målgruppen
 34. Stiller spørgsmålstegn ved ”plejer”
 35. Sætter forventninger på passende niveau
 36. Tror på at dans og bevægelse kan skabe magiske øjeblikke
 37. Bruger historiefortælling og fantasi som en aktiv metode
 38. Opfordre til personlig udvikling
 39. Giver mening
 40. Giver udvikling
 41. Deler ud af viden
 42. Arbejder for at skabe det bedste alternativ til bevægelse for målgruppen
 43. Udvikler hele tiden konceptet, så det kan skabe endnu mere glæde og gavn
 44. Har en fantastisk og brugbar uddannelsesmanual
 45. Kan bruges som pædagogisk redskab
 46. Kan skabe fællesskab mellem funktionsfriske og mennesker med handicaps
 47. Mulighed for at deltage på eget niveau
 48. Forum hvor ingen føler sig ”forkert”
 49. Fælles oplevelser for hjælper/plejer og den handicappede
 50. Positive energi for deltageren
 51. Styrker sociale færdigheder
 52. Genkendelse og repetition styrker bevægelse rækkevidden
 53. Giver større og større smil
 54. En form, som deltagerne kontinuerligt med glæde vil deltage i
 55. Instruktørerne bliver bedre menneskekendere
 56. Giver øget kropsbevisthed
 57. Træner rum-retning
 58. Konfliktløsende
 59. Virker befriende og forløsende at slå sig løs – både for deltagere, instruktører og hjælpere
 60. Træner koncentrationen
 61. Konflikt undgående
 62. Kan træne dagligdags ting som at gå i bad, cykle, gøre rent, lave mad etc.
 63. Er for børn, unge, dem i midten og ældre
 64. Giver endorfinrus
 65. Træner kreativiteten
 66. Giver mobile led
 67. Giver bevægelige lemmer
 68. Giver stærkere muskler
 69. Styrker hjertet
 70. Giver glæde ved bevægelse
 71. Træner smidighed
 72. Giver bedre kobling mellem krop og hjerne
 73. Øger forbrænding
 74. Giver engagement
 75. Involverer hele kroppen
 76. Giver mening
 77. Oplever ny og anderledes musik
 78. Glæde ved at kunne mestre det
 79. Vende negativ energi til positiv
 80. Træning af stemmebånd
 81. Frirum til råb og larm
 82. Inklusion
 83. Deltagercentreret
 84. Pårørende inddragelse
 85. Også for kørestolsbrugere
 86. Giver ligeværd
 87. Giver medborgerskab
 88. Er inspirende
 89. Er dans og frie bevægelser
 90. Er simple bevægelser
 91. Er smerte og stressdæmpende
 92. Er kompetanceudviklende
 93. Er en sundhedsrevolution
 94. Stimulans for hjernen
 95. Giver selvværd
 96. Ingen præstationsangst
 97. Tillidsskabende
 98. Giver også meget fysisk funktionshæmmede muligheden for at dele glæden ved musik med andre danseglade
 99. Bevægelse stimulere også den sproglige udvikling
 100. Giver indblik i hvad dit kropssprog betyder for din kommunikation