The feel Good Way

Jytte har ordet

29. august 2014 / The Feel Good Way

jytte_blogindlaeg

Nogle gange er det rart, at andre end mig fortæller om hvad The Feel Good Way er for en størrelse, og hvordan det kan bruge. Derfor overlader jeg ordet i dette blogindlæg til Jytte, som er pædagog på Lyngå Skolen i Århus. Her er The Feel Good Way en fast del af ugeskemaet. Instruktøren Laila kommer hver onsdag, og så samles skolen – og skolens venner – i den store sal til en time med dans og bevægelse. Du vil også her kunne læse om hvordan Lyngå Skolen, udover den ugentlige dansetime, også bruger metoden i andre sammenhænge.

Værsgo Jytte. Ordet er dit.

Hvad sker der i salen?
Der er en fantastisk stemning. Der er glæde og høj energi, da alle arbejder og bevæger sig. Der er en stemning af fællesskab. Der skabes gode relationer, da vi alle er der for det samme. Nogen møder tidligere kammerater, som nu er ude på aktivitetscentrene.

Hvad lærer man?
Man lærer om det, at være mange sammen. Nogen elever har i begyndelsen svært ved at være i salen når vi er mange, men da de bliver grebet af musikken og dansen, oparbejder de mod til at være i salen i et større sammenhæng. Vi har bl.a. en meget autistisk pige, som har svært ved at være sammen med mange mennesker på en gang, men da hun elsker at danse, har hun overskredet den grænse og deltager nu hele timen.

De iagttager hinanden og de lærer af hinanden.
Det styrker deres koncentrationsevne. At være mange sammen på denne måde kræver stor koncentration. Man skal lytte til musikken og man skal også koncentrere sig om instruktionen. Man får arbejdet med rytmesansen. Lytte til musikken og bevæge sig. Trampe eller klappe. Vi har en elev, som også har det svært ved at være i salen med mange ukendte mennesker. Han har stået i døren og deltaget og er så langsomt kommet med ind i fællesskabet. De sociale relationer er vigtige i denne sammenhæng. Det er dejligt at være sammen om noget, som man bliver glad af.
Musikken er bevægende og igangsættende. Musikken går ind og sætter kroppen i gang, og uanset om du er danser eller ej, får man bare lyst til at bevæge sig. Man bevæger sig på sin egen måde. Man bliver rørt.

Efter timen er der høj energi, god stemning og arausel er steget (man er vækket) og det giver grobund for læring. Når man spørger eleverne om hvad de synes om, at bevæge sig i salen siger de: ”Det er godt for hjernen”
Så de kan helt klart mærke, at der sker en ændring for dem.

I starten var vi kun eleverne her på skolen. Næste gang fik vi aktivitetscentrene med. Dette har betydet at der skabes nye relationer. Gamle kammerater dukker op på skolen og det er hyggeligt at være sammen igen i dette fællesskab. Ude på et at aktivitetscentrene bliver de vrede, hvis de ikke kommer ned til The Feel Good Way. Så det har høj kurs. De spørger efter hvornår det er. Aflysninger er ikke muligt.

Instruktør Laila på Lyngå Skolen

Det betyder rigtig meget at Laila også er en super dygtig instruktør og fantastisk til at fornemme eleverne. Hun opmuntre også til bevægelse og går ind i deres egne bevægelser og får dermed sat endnu mere gang i kroppen. Laila har været fraværende en dag og det var frygteligt. Hun betyder meget. Hun er så livgivende en person og giver så meget energi. Hun giver sig selv 100 procent. Hun har humor og alle føler sig set sammen med hende. Eleverne elsker hende, og spørger til hvornår vi skal i gang igen

Ud over at bruge kroppen bruger de også stemmen.
Der er bl.a. en af sangene hvor vi skal synge med. Det kan få nogen også være meget grænseoverskridende. Men her er det vigtigt at give los på stemmen. Når man er mange, er det lettere at give slip og bruge sin stemme.  At bruge stemmen, vejrtrækningen og mærke den i kroppen giver større kropsfornemmelse.

Hvordan bruger vi det ellers?
Musikken er meget motiverende. Vi bruger nogle af øvelserne i idrætsundervisningen. På skolen arbejder vi med SKB (sundhed, krop og bevægelse), det betyder at vi arbejder med korte intervaller hvor vi sidder og derefter skal bevæge os. Her inddrager vi også bevægelserne. Vi taler meget om hvad det er, vi kan mærke i kroppen og hvor vi kan mærke det. Dette giver større kropsbevidsthed. Det hjælper The Feel Good Way også til.

Hvad har det betyder for skolen?
For skolen, hvor vi er 4 forskellige grupper, har det betydet, at vi har lært hinanden at kende på en anden måde. Vi har været sammen både personale og elever. Vi har svedt og grinet og sunget og trampet sammen. Det styrker sammenhold og nye kontakter bygges op. Vi har en afdeling på den anden side af vejen med ADHD- og autist elever. De har også deltaget og dem er vi også kommet tættere på.  Vi mødes nu i cafeen og taler med hinanden. Vi har fået større kontakt til de aktivitetscentre som deltager. Vi har (som personale) fået flere ansigter på og taler nu med hinanden og udveksler erfaringer i forhold til eleverne.
Vi taler bl.a. om hvordan vi kan fortsætte dette tiltage og evt. udvide det.
Jeg kunne godt tænke mig at der blev lavet et hold, som man kunne gå til i sin fritid.  Den nye digitale dansetime er et fantastisk tilbud. Den kan bruges i bofællesskabet alene eller sammen med andre.

På Skovlund, som er et bosted, med mange kørestolsbrugere, har de også fået Laila op en gang om ugen, hvor hun har danset med dem.
Dette er også et vigtig element i The Feel Good Way. Du kan være med på alle niveauer. Sidder du i kørestol bruger du dig selv på en anden måde, Men du mærker også glæden ved at være sammen, energien, du danser og bevæger dig. Musikken går ind i kroppen og har stor betydning for livsglæden.
Er du ældre kan du også være med. Er du dårligt gående er det heller ingen hindring.